Toppkraft, uttrykk fra kraftbransjen; analogi til topplast, elektrisk effekt som frembringes for å opprettholde den momentane kraftbalansen i et forsyningsområde. Vannkraft basert på magasinert vann er et godt eksempel på en kilde til toppkraft. Vannkraftaggregater kan raskt startes opp i motsetning til for eksempel kullkraftverk og kjernekraftverk.