Energiverk, foretak som første rekke driver med produksjon av en eller flere slags energiformer for salg til sluttbruker; elektrisk energi, fjernvarme, gass eller lignende. Se også elektrisitetsverk.