Saltkraft, energiform som ennå ikke er utnyttet kommersielt, men som vil kunne tas i bruk på sikt dersom prisen blir konkurransedyktig i markedet.

Metoden gir elektrisitet ved omforming av osmotisk (av osmose) energi. Ved å føre saltvann inn i et kammer, atskilt med en tynn membran fra ferskvann i et annet kammer, vil det oppstå et overtrykk på saltvannsiden. Overtrykket oppstår ved at bare vann, og ikke salt, kan vandre gjennom membranen. Dette kalles trykkretardert osmose. Det vil oppstå et osmotisk trykk mellom de to vannmengdene tilsvarende en 120 meter høy vannsøyle. I en kontinuerlig prosess vil overtrykket drive vannturbiner som produserer elektrisk energi på samme måte som i annen vannkraftproduksjon. Hovedutfordringen har vært å lage en membran som er effektiv nok.

Ifølge beregninger Statkraft har foretatt, har saltkraft et globalt potensial på 1600–1700 TWh årlig. Dette er like mye som EUs samlede kraftproduksjon i 2008. I Norge har man beregnet at det er et potensial på 12 TWh årlig. Dette er ca. 10 % av landets totale elektrisitetsproduksjon i dag.

I praksis vil slike kraftverk kunne bygges ved elvemunninger, men brakkvannsområder som elvedeltaer og elveos er aller best egnet. Det finnes til sammen 128 større brakkvannsdeltaer i Norge. Dette er en særlig verdifull naturtype som er rik på arter, har høy biologisk produksjon og er viktige hekke- og trekkområder for vann- og vadefugler. Få andre naturtyper har i større grad blitt utnyttet og ødelagt i Norge, og eksempler på urørte delta er derfor få, spesielt i Sør-Norge. Dette er noe utbyggere av eventuelle saltkraftverk må ta hensyn til, slik at det biologiske mangfoldet ikke blir negativt påvirket i for stor grad.

På Tofte i Hurum bygget Statkraft verdens første prototype av et saltkraftverk, hvor det har pågått testkjøring siden høsten 2009. I saltkraftproduksjon er det som nevnt særlig én komponent som er helt avgjørende; membranen som skal skille ferskvannet fra saltvannet. De membraner som har vært tilgjengelige på markedet har ikke vært gode nok, så det meste av innsatsen har vært satt inn på utvikling av nye og mer effektive membraner. Den utviklingen og utprøvingen som er blitt utført på Tofte, spesielt når det gjelder membraner, har gjort store fremskritt og bevist at teknologien fungerer.

Prisforholdene på elektrisk energi i markedet tilsier imidlertid at det vil kunne gå svært lang tid før saltkraft blir konkurransedyktig sammenlignet med andre fornybare energikilder. Statkraft vil derfor innstille sin utvikling av saltkraftverk, og overlate til andre å fortsette utviklingen av teknologien.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.