Brettvakt, tidligere brukt tittel for betjening ved kraftstasjoner og transformatorstasjoner. Brettvakt ved den enkelte stasjon er nå historie. Grupper av kraftstasjoner og/eller transformatorstasjoner fjernstyres i dag fra et fåtall større driftsentraler. Da det ofte kreves ingeniørkompetanse har betjeningen i dag gjerne tittelen driftsingeniør.