varmepumpe

Varmepumpe. Prinsipptegning.

Av /Store norske leksikon ※.

Varmepumpe, maskin som benyttes til å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå under forbruk av mer høyverdig energi, oftest elektrisk kraft.

Fornybar energiteknologi

Virkemåten er nøyaktig som for et kuldeanlegg, men i stedet for å «pumpe» varme fra et kulderom til omgivelsene, «pumpes» gratis, fornybar varme fra omgivelsene til det stedet som skal oppvarmes. Vanlige varmekilder er uteluft, sjø, jord og grunnvarme, samt industriell spillvarme.

Varmepumpe klassifiseres derfor som teknologi for utnytting av fornybar energi. Systemet gir en varmeproduksjon som kan være det mangedobbelte av det man putter inn i form av elektrisk kraft. Økningen skyldes den varme som vi tar opp gratis fra omgivelsene og angis vanligvis ved den såkalte effektfaktor eller varmefaktor ε (forholdet mellom varmepumpens avgitte varme og tilført elektrisk energi). Ved bygningsoppvarming oppnås gjerne en ε i området 3–5, avhengig av temperaturforholdene og anleggets type og dimensjonering.

I industrielle anvendelser, for eksempel til inndamping, kan varmepumpens varmefaktor bli vesentlig høyere. Ved å benytte varmepumper kan vi derfor spare betydelige energimengder i forhold til vanlige oppvarmingssystemer.

Utbredelse

Internasjonalt har det de senere år vært en økning i antall varmepumper, og disse bidrar til en reduksjon i CO2-utslippene. Det internasjonale energibyrå (IEA) har beregnet at bevisst satsning på varmepumper vil kunne redusere CO2-utslippene slik at Kyoto-avtalen kan oppnås.

I Norden ligger forholdene særlig godt til rette på grunn av relativt billig elektrisk energi, rikelige og gunstige varmekilder (blant annet sjøvann og grunnvarme) og lang fyringssesong med moderat utetemperatur. En stor del av vårt primærenergiforbruk benyttes dessuten til å dekke oppvarmingsformål.

I 1997 brukte vi ca. 50 TWh til romoppvarming og bereding av varmtvann innenfor bygningssektoren i Norge. Dette ble skaffet til veie gjennom bruk av elektrisitet (30 TWh), olje (10 TWh), samt bioenergi og varmepumper. De senere årene har det vært en sterk vekst i bruk av varmepumper til oppvarmingsformål. I Norge har 38 prosent av eneboligene varmepumper; totalt 750.000 (2014). Hovedsakelig er det luft/luft-varmepumper der varmekilden er uteluft. For større bygningskomplekser er det mest vanlig å bruke grunnvarme og sjøvann som varmekilde.

Ved å benytte varmepumper i stor skala, kan vi både redusere oljeforbruk og CO2-utslipp, samt spare dyrebar elektrisitet som kan gjøres tilgjengelig for andre prioriterte formål (industriutbygging med mer). Varmepumper er derfor en nøkkelteknologi i arbeidet med å bygge ut mer miljøvennlige energisystemer.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg