Energiflyt, i fysisk betydning beskrivelse av energistrømmen fra uttak av energikilden (for eksempel oljebrønn, vannmagasin), via omforming (raffinering, transformering) og transport til sluttbruker. I en slik kjede forekommer alltid energitap. Energien vil derfor måtte fordeles på nyttiggjort energi og tap.