Organisk Rankine-syklus, ORC (Organic Rankine Cycle); Rankine-syklus der arbeidsmediet er en organisk væske, med lavt kokepunkt, til forskjell fra vann som er det vanligste. Hensikten er å utnytte energikilder med lav temperatur (dvs. at temperaturen ligger godt under kokepunktet for vann) til for eksempel produksjon av elektrisk energi. Aktuelle energikilder kan være geotermisk energi, spillvarme fra industrielle prosesser eller havtermisk energi.