Energiforbruk, forbruk av alle former for energi, så som olje, gass, elektrisitet og så videre.

I Norge er vi kjent for å ligge helt i toppen på bruk av elektrisitet, noe som skyldes rikelig tilgang på rimelig vannkraft. Om vi summerer forbruket av alle energiformer, ser vi at det totale forbruk av energi er forholdsvis likt i mange industrialiserte land. Høy industrialisering og kaldt klima bringer totalforbruket opp. Et lands energiforbruk kan heller ikke uten videre sammenlignes med et annet land uten samtidig å ta hensyn til den energimengden som inngår i produksjonen av så vel importerte som eksporterte varer.

Lavt forbruk av energi per innbygger i utviklingslandene skyldes hovedsakelig lav grad av elektrifisering. Forbruk i husholdninger som er forsynt med kommersiell energi - olje, gass og elektrisk energi - er ikke vesentlig lavere i utviklingsland enn i mer industrialiserte land. I lite industrialiserte samfunn hentes mye energi direkte av forbrukerne i form av trevirke og annet brensel utenom kommersielle ordninger. Dette fanges ikke alltid opp av statistikken, og det ville bringe forbruket per innbygger opp i mange utviklingsland.

Energiforbruk per innbygger tas ofte som mål for det utviklingstrinn et samfunn befinner seg på. Økonomisk utvikling medfører økt energiforbruk, men samtidig skjer i de fleste samfunn en omlegging til mer bruk av elektrisitet på bekostning av andre energibærere som trevirke, kull og olje. Metningspunktet for slik omlegging avhenger av hvilken energiressurs forsyningen er basert på. Eksempelvis er andelen elektrisk energi som andel av totalt energibruk høyere i Norge enn i noe annet land. Dette skyldes landets gode tilgang på ren vannkraft som er utbygd til relativt lave kostnader. Den rimelige vannkraften har medført at elektrisitet har blitt mer brukt til oppvarming enn i noe annet land og at vi har forholdsvis mye kraftkrevende industri. Totalt sett, dersom vi også regner med energiforbruket av olje, gass og ved, er Norges energiforbruk per innbygger omtrent på nivå med andre industrialiserte land.

Totalforbruket av energi og forbruk av elektrisk energi per innbygger i et utvalg land 2001.

Land

Totalt energiforbruk

Tonn oljeekviv.

Elektrisitetsforbruk

kWh per innbygger

Elektrisitetsforbruk

% av totalforbruk

1)

Qatar 12,57 15 308 10,47
Island 11,80 26 947 19,64
Emiratene 10,96 12 279 9,63
Luxembourg 8,66 15 158 15,05
Kuwait 8,01 15 818 16,98
Canada 7,98 16 746 18,04
USA 7,98 12 896 13,90
Finland 6,52 15 687 20,69
Australia 5,94 10 335 14,96
Norge 5,90 26 494 38,61
Sverige 5,74 16 013 23,99
Nederland 4,81 6 659 11,90
New Zealand 4,75 9 264 16,77
Frankrike 4,36 7 402 14,60
Russland 4,29 5 319 10,66
Tyskland 4,26 6 806 13,74
Japan 4,09 7 907 16,62
Storbritannia 4,00 6 192 13,31
Østerrike 3,78 7 498 17,06
Danmark 3,69 6 561 15,29
Spania 3,16 5 482 14,92
Italia 2,97 5 318 15,40
Thailand 1,23 1 563 10,93
Brasil 1,07 1 793 14,42
Kina 0,90 1 069 10,21
Egypt 0,74 1 114 12,94
Zambia 0,62 591 8,20
India 0,51 408 6,88
Vietnam 0,49 332 5,83
Pakistan 0,46 379 7,08
Mosambik 0,43 272 5,44
Etiopia 0,29 25 0,74
Bangladesh 0,15 99 5,67
Gjennomsnitt 1,64 2 326 12,20

Kilde: The International Energy Agency (IEA) - Key Word Energy Statistics

1) Tallene baserer seg på energien som er innlevert på forsyningsnettet. Elektrisitet vist som prosentandel av totalforbruket gir ikke et fullstendig bilde av dens betydning i samfunnsmaskineriet, sammenlignet med andre energiformer med samme evne til direkte varmeproduksjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.