I et rørnett av samme type som benyttes for fremføring av fjernvarme, kan det også leveres kaldt vann til bygninger. Stadig flere fjernvarmeleverandører tilbyr nå også levering av fjernkjøling.