Energiform er en tilstand som energi kan opptre i; for eksempel stillingsenergi, bevegelsesenergi, kjemisk energi og elektrisk energi.