Sentralfyringsanlegg, består av en fyringsenhet (ovn, kjele) som ved hjelp av ulike energikilder, som olje, gass, ved, elektrisitet, varmer opp vann eller luft som distribueres gjennom kanaler/rørledninger til de forskjellige rommene i en bygning. Se varmeanlegg.