Varmesentral, sentralt anlegg hvor det produseres varmtvann som distribueres via isolerte rør i et fjernvarmenett. Energikilder kan være søppel-/avfallsforbrenning, bioenergi (flis, pellets), naturgass, propan, butan, deponigass, fyringsolje, varmepumpe og elektrokjele. Mindre anlegg fyres ofte med olje, gass eller flis. Men i de store fjernvarmesentralene i Norge, som i Oslo (Grorud), Trondheim (Tiller) og Bergen benytter man seg av et mangfold energibærere. Se også fjernvarme.