Elvekraftverk, vannkraftverk i elv hvor vannføringen bare i ubetydelig grad reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen. Elvekraftverk har gjerne lav fallhøyde men stor vannføring. Slike kraftverk kalles også lavtrykkskraftverk. Eksempel kan være kraftverkene i Glomma. Men også småkraftverk svarer til denne karakteristikken, selv om disse vanligvis bygges i mindre elver og bekker.