Manøvreringsreglement, bestemmelser om fylling og tapping (dvs. manøvrering) av reguleringsmagasiner. Manøvreringsreglementet blir gjerne fastsatt i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Se lov om vassdragsreguleringer.