Gassverk var anlegg for produksjon av gass til privat og offentlig konsum, bl.a. til belysning. Et typisk gassverk fremstilte lysgass ved å varme opp steinkull til ca. 1000 °C i smale, oppvarmede retorter (destillasjonskolonner) av ildfast stein. Koks, tjære, med mer fremkom som biprodukt. I Norge var det tidligere gassverk i de fleste større byer, men de er alle nedlagt.