Ågesta, nedlagt kraftvarmeverk i Sverige, like sør for Stockholm. Nordens første kjernekraftstasjon for levering av elektrisk energi og damp til industri og oppvarming av boligstrøk. Anlegget var i drift 1964–74. Det var utstyrt med en tungtvannsreaktor og ytet 80 MW fordelt på 70 MW til fjernvarme og 10 MW til elektrisitetsproduksjon.