Optikk

Optikk, lyslære, et hovedområde i den klassiske fysikk, ved siden av lydlære (akustikk), varmelære (termodynamikk) og mekanikk (dynamikk, statikk). I dag er de teoretiske forutsetninger for denne oppdelingen til dels opphevet, men som betegnelser for praktiske arbeidsområder gjelder den fortsatt.Opprinnelig var optikken begrenset til synserfaringer, men ble i løpet av 1800-tallet utvidet med analoge erfaringer knyttet til teorien for elektromagnetisk stråling (ultrafiolett og infrarødt lys, røntgenstråling, mikrobølger, radiobølger) samt bevegelse av elektrisk ladede partikler i elektriske og magnetiske felter (elektronoptikk, ioneoptikk). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Johannes Skaar

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 210 artikler: