Optikk

Optikk, også kalt lyslære, er et hovedområde i klassisk fysikk, ved siden av lydlære (akustikk), varmelære (termodynamikk) og mekanikk (dynamikk, statikk). I dag gjelder ikke helt denne teoretiske oppdelingen lenger, men faginndelingen brukes fremdeles for å skille mellom de praktiske arbeidsområdene.Ordet optikk brukes for øvrig også om systemet av optiske komponenter (linser, speil, prismer, blendere) i et optisk instrument. Hele artikkelen

Ny artikkel