Optikk

Optikk, også kalt lyslære, er et hovedområde i klassisk fysikk som handler om oppførselen og egenskapene til lys og påvirkning mellom lys og materie. Ordet optikk brukes for øvrig også om systemet av optiske komponenter (linser, speil, prismer, blendere) i et optisk instrument. Man kan for eksempel snakke om optikken i et mikroskop eller et kamera. Hele artikkelen

Ny artikkel