Planglassplate, fint slipt og polert glassplate som brukes til å undersøke jevnheten av plane overflater. Platen legges på flaten som skal måles. Ved belysning reflekteres strålene dels fra glassplatens underside, dels fra den overflaten som undersøkes. Det oppstår da interferens mellom lysbølgene, og hvis det tynne luftlaget er jevnt, fremkommer regelmessige interferensfigurer. Ujevnheter sees som forstyrrelser i interferensmønsteret.