Konkavitet er det å være konkav. Ordet brukes også om et område av en overflate som buer innover.