Normalspektrum, spektrum hvor avstanden mellom spektrallinjene er proporsjonal med forskjellene i deres bølgelengder. Fås ved gitter når lyset faller vinkelrett inn og bøyningsvinklene er små. Et gitterspektrum kalles ofte et normalspektrum fordi sammenhengen mellom bølgelengde og avbøyning er enkel, i motsetning til prismespekteret.