Gitterkonstant, avstanden mellom to streker i et optisk gitter; avstanden mellom to identiske gitterplan eller lengden av sidekantene i en enhetscelle i en krystall. Bestemmelsen av lysets bølgelengde i en gitterspektrograf og av bølgelengden til røntgenstråling i krystallspektrometer beror på kjennskap til gitterkonstanten. Omvendt kan gitterkonstanten bestemmes når man kjenner strålingens bølgelengde.