Refleksjonsfaktor, reflektans, den brøkdel av en bølges energi som reflekteres når bølgen faller inn mot en grenseflate. Refleksjonsfaktoren for lys mot et gjennomsiktig stoff er bestemt ved stoffets brytningsindeks, n, og er for lys som faller loddrett inn mot en speilende flate, lik (n − 1)2/(n + 1)2. For glass med n ca. 1,5 blir refleksjonsfaktoren ca. 4 %, for vann 2 %, for krystallglass opptil 10 %. For ugjennomsiktige stoffer varierer refleksjonsfaktoren fra bortimot 100 % (98 % for magnesiumoksid, 93 % for sølv) til 0,3 % (grafitt i olje).