Fargefilter er et gjennomsiktig stoff som absorberer lys i visse deler av spekteret, og bare slipper gjennom begrensede bølgelengder. Lages gjerne av plast eller gelatin, som støpes inn mellom to glassplater.