Katoptrikk er læren om lysets refleksjon, i motsetning til dioptrikk, læren om lysets brytning. De grunnleggende lovene i katoptrikken ble funnet av Ibn al-Haitham. Ved katoptrisk styrke av et hulspeil forstår man 1/f, når f er speilets brennvidde.