Det punkt hvor lysstrålene i en parallell strålebunt samles etter at de har gått gjennom en linse eller er blitt reflektert fra et hulspeil. Se brennpunkt og linse.