Gjenskinn, diffus refleksjon, lys som er kastet tilbake fra en uregelmessig, reflekterende flate. Ved gjenskinn dannes ikke noe speilbilde, men selve flaten synes å lyse. Jfr. diffusjon og refleksjon.