Plankonkav og plankonveks, om linser hvor den ene flaten er plan, den andre enkel- eller dobbeltkrummet. En plankonkav linse er tynnest på midten, en plankonveks tykkest på midten, se linse.