Anaklastiske linjer er tilsynelatende bøyninger som skyldes brytning av lysstråler. Slik tilsynelatende bøyning kan man iaktta når en stokk stikkes på skrå ned i vann.