Laserspektroskopi, spektroskopi der laserlys vekselvirker med materie. Anvendes til å utføre nøyaktige spektroskopiske undersøkelser i fysikk, kjemi og biologi. Laserspektroskopi har bl.a. vært brukt til å teste prediksjoner fra kvanteelektrodynamikken, og til å utføre nøyaktige målinger av visse fysiske konstanter, f.eks. rydbergkonstanten.