Dynameter, apparat til måling av en kikkerts forstørrelsesevne. Bygger på prinsippet om at forstørrelsen er lik forholdet mellom objektivets diameter (inngangspupillen) og diameteren av okularets reelle bilde av objektivet (utgangspupillen). Et rør med en innvendig måleskala skyves inn over okularet inntil objektivåpningen avbildes skarpt på måleskalaen. Gjennom en konveks linse i rørets ytre ende avleses bildets utstrekning, og forstørrelsen kan beregnes.