Geometrisk optikk, del av optikken hvor lyset betraktes som stråler, i motsetning til bølgeoptikken, som bygger på lysets bølgenatur. Se optikk.