Lysmåling, måling av en lyskildes styrke (intensitet), av lysstrøm (lysfluks), lysmengde eller belysningsstyrke (belysningstetthet, illuminans). I praksis er det lysstrøm eller belysningsstyrke som måles, mens en kildes lysstyrke må beregnes ut fra den belysningsstyrke den gir i en bestemt avstand og i forskjellige retninger.

Øyets følsomhet for lys varierer med lysets bølgelengde. Den er størst for gult og grønt lys, altså for farger midt i spekteret. En lyskilde gir størst lysutbytte og arbeider derfor mest økonomisk når lyset som sendes ut, inneholder mye av disse fargene. Pga. variasjonen i øyets følsomhet får man ingen entydig sammenheng mellom lysmengde og den energi lyset fører med seg. For å unngå subjektive, individuelle variasjoner i enhetene for lysmåling har man laget standardiserte bestemmelser for sammenhengen mellom lys av bestemte bølgelengder og tilsvarende mengde energi. Maksimalt utbytte, 680 lm/W, gir i henhold til denne standard lys med bølgelengde 555 nm i den grønne delen av spekteret.

Apparater som brukes til lysmåling, kalles lysmålere eller fotometre. Luxmeter og photmeter er fotometre som er kalibrert henholdsvis i lux og phot. Man skiller mellom visuelle og objektive fotometre. I visuelle instrumenter sammenlignes belysning fra to lyskilder. De kan bestå av en kilde med kjent lysstyrke og en hvis styrke skal bestemmes. Lys fra hver av kildene faller inn på hver sin del av en hvit skjerm, og man varierer avstanden mellom den ene kilden og skjermen inntil begge deler av skjermen er likt belyst. Forholdet mellom lysstyrken og kvadratet av avstanden mellom kilde og skjerm er da det samme for begge lyskilder. Det første fotometer av denne typen ble laget av P. Bouguer 1720. En enkel utforming er R. W. Bunsens fettflekkfotometer. Det består i sin enkleste form av et hvitt papir med en fettflekk. Papiret anbringes mellom de to lyskildene, og man varierer avstanden til lyskildene inntil flekken ikke er synlig. Da er papiret like sterkt belyst fra begge kildene. For nøyaktige målinger brukes ofte Lummer-Brodhuns fotometer. For sammenligning av lys med forskjellige farger brukes Roods flimmerfotometer. I dette lar man de to lyskildene som skal sammenlignes skiftevis og i rask rekkefølge belyse samme skjerm. Så lenge belysningene er forskjellige, vil skjermen flimre. Bruker man lys med forskjellig farge, blir flimringen minst når lysstyrkene er de samme.

Som luxmeter brukes visuelle fotometre hvor lys fra en innebygd lyskilde faller på en del av en skjerm, og lyset som skal måles, slippes inn mot en annen del av skjermen. Styrken av den innebygde lyskilden kan varieres, og innstillingen avleses på en kalibrert skala. Slike luxmetre kan gjøres transportable.

I objektive fotometre er øyet erstattet med en lysfølsom eller varmefølsom detektor. For fotografisk bruk er instrumenter med fotospenningsceller mest vanlig. Fotospenningscellene genererer en elektrisk strøm når det faller lys på dem, og strømmen måles med et følsomt galvanometer. Måleusikkerheten er vanligvis noen få prosent. Større nøyaktighet og større måleområde gir fotometer med fotocelle som drives av elektrisk batteri. For at fotospenningsceller og fotoceller skal gi samme respons på lys som et normalt øye, må de utstyres med spesielle filtre. Radiometriske fotometre består av termoelement, bolometer eller en annen temperaturfølsom detektor. For å hindre oppvarming pga. varmestråling utstyres de med filtre som bare slipper igjennom synlig lys, og som dessuten absorberer dette delvis slik at man får en følsomhetskurve som omtrent er lik øyets. Fotografisk film brukes som registrerende fotometer. Man lar filmen eksponeres idet den beveger seg med konstant hastighet, og kan ved å måle svertingen på forskjellige steder etter at filmen er fremkalt, bestemme variasjoner i belysningen.

Med fotometer er det alltid belysningsstyrke som måles. Kjennes avstanden fra fotometer til lyskilde, kan lysstrømmen fra kilden i en bestemt retning bestemmes. For å finne lysstyrken av en kilde, må man kjenne lysstrømmen i forskjellige retninger. Denne kan avbildes ved et lysfordelingsdiagram hvor lysstyrken avsettes i polarkoordinater ut fra et sentrum som representerer lyskilden. Retningsdiagrammet eller den romlige fordeling av lyset fra en kilde kan forandres betydelig ved bruk av reflektorer, linser o.l. Kildens lysstyrke bestemmes ut fra gjennomsnittsverdien for lysstrømmen. Den kan også bestemmes direkte ved hjelp av Ulbrichts kulefotometer. Dette består av en stor kule, ofte med diameter på et par meter. Den er malt hvit innvendig og har en liten åpning. Lyskilden henges opp inne i kulen, og en skjerm settes mellom kilden og åpningen, som gjerne er forsynt med mattglass. Lys må reflekteres gjentatte ganger inne i kulen før det slipper ut av åpningen, og man kan regne at både den og resten av kulen vil være jevnt belyst. Med et fotometer bestemmes lysstrømmen fra åpningen, og av dette kan kildens styrke beregnes.

Størrelse Enhet (Symbol) Definisjon
Lysstyrke candela (cd) En candela er lysstyrken i en gitt retning fra en kilde som sender ut monokromatisk stråling med frekvens 540 · 1012hertz og med strålingsstyrke i den gitte retning på 1/683 watt/steradian. Grunnenhet i SI
Lysstrøm (lysfluks) lumen (lm = cd · sr) En lumen er lysstrømmen i en romvinkel på en steradian fra en punktformet strålekilde som stråler likt i alle retninger
Lysmengde lumensekund (lm · s) Lysstrøm multiplisert med tid
Belysningsstyrke (illuminans) lux (lx = lm/m2) Lysstrøm mot en flate dividert med arealet av flaten
Lyseksponering luxsekund (lx · s) Belysningsstyrke multiplisert med tid
Luminans cd/m2 Lysstyrken fra et flateelement sett fra en bestemt retning dividert med flateelementets tilsynelatende areal
Lyseksitans (lysutstrålingstetthet) lm/m2 Forholdet mellom lysstrømmen fra et flateelement og størrelsen av flateelementet
Lysutbytte av en lyskilde lumen/watt (lm/W) Forholdet mellom lysstrømmen fra en lyskilde og effekten til lyskilden
Lysutbytte av stråling lumen/watt (lm/W) Forholdet mellom lysstrømmen i en stråle og energistrømmen i strålen

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

16. juni 2009 skrev Morten Erik Malm

Candela en monokromatisk lyskilde på 540 x 10-12 Hz.

Kan man få en klargjøring av Lumen begrepet. Er det f.eks meningsfyllt å måle lys under vann i lumen og relatere dette til fiskeøyets følsomhet ?

22. juni 2009 svarte Torger Holtsmark

Det er uklart hva spørsmålet går ut på. Hva menes med fiskeøyets følsomhet? Hvordan bestemmes den?
Vennlig hilsen Torger Holtsmark

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.