Hulspeil, speil med konkav speilflate, vanligvis enten sfærisk, slik som innsiden av en kuleflate, eller parabolsk, som innsiden av en paraboloide. Speilbildet fra et hulspeil kan være reelt slik at det kan oppfanges på en skjerm foran speilet, eller virtuelt som ved vanlige speil. Virtuelt bilde fremkommer når gjenstanden som skal avbildes, plasseres mellom speilet og dets brennpunkt. Bildet blir da forstørret, omtrent som når man ser gjennom en lupe. På denne måten anvendes hulspeil bl.a. som tannlegespeil. Reelt bilde fremkommer når gjenstanden er plassert utenfor brennpunktet. Slik anvendes hulspeil i speilkikkerter brukt i astronomien. Himmellegemene avbildes i speilets brennpunkt og bildet betraktes gjennom et linsesystem. Plasseres en lyskilde i brennpunktet til et parabolsk hulspeil, blir stråler fra lyskilden parallelle etter refleksjonen. Dette anvendes i lyskastere.