Armand Hippolyte Louis Fizeau, fransk fysiker, levde som privat vitenskapsmann og arbeidet mest med optikk, til dels sammen med J. Foucault. Mest berømt er hans måling av lysets hastighet (1849), for første gang utført ved hjelp av lyskilder og avstander på Jorden. Fizeau sendte lys gjennom et hjul som roterte med stor hastighet, og kuttet det ved hjelp av eikene opp i små glimt som ble reflektert fra et fjerntliggende speil. Når han så på speilet gjennom hjulet, ble for bestemte omløpshastigheter det reflekterte lys skygget bort av hjulets eiker. Derav kunne lyshastigheten beregnes.