Defleksjon er det samme som avbøyning eller brytning av lys.