Barlowlinse, spredelinse (konkav linse), plasseres bak objektivet i en kikkert (regnet i stråleretning), men foran og nær opp til objektivets reelle, forminskede bilde av objektet. Bildet rykker da utover på aksen og øker i størrelse (i praksis maksimalt med en faktor på ca. 3). I optisk henseende kan den betraktes som en del av objektivet, men utstyrsmessig hører den til okularet. Barlowlinse brukes særlig ved planetobservasjoner. Oppfunnet av den amerikanske optikeren og matematikeren Peter Barlow (1776–1862).