Bikonkav er betegnelse på en linse som er buet innover på begge sider, altså en linse som er konkav begge veier.