Sentralstråler er i optikken lysstråler som passerer en linse i og nær midtpunktet av linsen.