Lamberts lov for lysemisjonsier at når det sendes ut lys fra en flate, er lysstyrken fra et lite flateelement i en bestemt retning lik lysstyrken vinkelrett ut fra flateelementet ganger cosinus til vinkelen mellom flatenormalen og den retning man betrakter. Loven uttrykker at lysstyrken av et flateelement i en bestemt retning er proporsjonal med den tilsynelatende størrelsen av flateelementet når det sees fra denne retningen. Ikke alle legemer stråler i overensstemmelse med Lamberts lov.