Fargestimulus er en elektromagnetisk strålingseffekt som med gitt størrelse (for eksempel angitt i watt) og med en gitt spektralfordeling treffer øyet og frembringer en fargefornemmelse.