Fargestimulus, elektromagnetisk strålingseffekt, som med gitt størrelse (f.eks. i watt) og med en gitt spektralfordeling treffer øyet og frembringer en fargefornemmelse.