Fresnelsoner, soner eller områder som man kan tenke seg en lysblender eller en lysåpning inndelt i. Inndelingen gjøres slik at lys som går gjennom en sone og lys som går gjennom nabosonen vil være i motfase og derfor utslokke hverandre når det fanges opp på samme sted på en skjerm. Metoden, først angitt av Fresnel, anvendes for å beregne diffraksjons- eller bøyningsbilder.