Monokromatisk lys er lys som består av bølger med én enkel frekvens eller bølgelengde, svarende til én bestemt farge. Når monokromatisk lys brytes i et prisme, vil det ikke spaltes i lys av flere farger.