Feltblender, i optikk en blender som plasseres i eller ganske nær planet for en feltlinse, og som har til oppgave å begrense lysmengden i bildet.