Undulasjonsteori, bølgeteori, spesielt brukt om Huygens' bølgeteori for lys, i motsetning til Newtons korpuskelteori.