Optisk midtpunkt, i en linse, punkt karakterisert ved at enhver lysstråle gjennom punktet ikke forandrer retning ved å passere gjennom linsen. Optisk midtpunkt er en tilnærmelse som brukes ved tynne linser. Når denne tilnærmelsen ikke kan brukes, ved tykke linser og sammensatte linsesystemer, erstattes det optiske midtpunkt av to knutepunkter. En stråle som treffer systemet i retning mot det ene knutepunktet, forlater linsen parallelt, men ut fra det andre knutepunktet. Det optiske midtpunktet kan ligge utenfor linsen ved usymmetriske linser, f.eks. menisklinser. Se også linse.