Autokollimasjon, (av auto- og lat. 'bringe på linje'), prinsipp ved optiske apparater, hvor lys etter å ha gått gjennom det optiske system reflekteres og følger samme vei tilbake. Autokollimasjon anvendes bl.a. til måling av faste legemers brytningsforhold, i prismespektrografer og ved optiske gitre. Prinsippet innebærer en betydelig besparelse, fordi prismer og objektiver utnyttes to ganger.