Auxometer, forstørrelsesmåler, instrument til å bestemme kikkerters forstørrelse.