Stereomikroskop er et mikroskop som gir tredimensjonalt bilde.