Strålingseksitans, utstrålingstetthet, tidligere også kalt strålingsemittans, utstrålt effekt (strålingsfluks) fra en kilde dividert med arealet av kilden.