Brennplan er et plan som brennpunktet i et optisk system ligger i.